Ανίχνευση / Απομάκρυνση ιών

Εάν ο υπολογιστής ή το δίκτυό σας παρουσιάζει δυσλειτουργία από κακόβουλα προγράμματα, όπως ιοί, spyware/adware και οι dialers, μπορούμε να τον ελέγξουμε και, αν βρεθούν, να τα απομακρύνουμε, κάνοντας ξανά τον υπολογιστή σας ή το δίκτυο γρήγορο και ασφαλή. Φροντίζουμε να μη σβηστούν δικά σας αρχεία, ενώ ασφαλίζουμε τον υπολογιστή ή το δίκτυο για να μην έχετε ξανά τέτοια προβλήματα, επιδιορθώνοντας τις όποιες βλάβες έχουν προκαλέσει οι ιοί στα Windows ή τα αρχεία.

Εάν δεν έχετε κάποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς, αναλαμβάνουμε την εύρεση του καλύτερου λογισμικού προστασίας από ιούς και προγράμματος υποκλοπών και το εγκαθιστούμε, θωρακίζοντας τον υπολογιστή ή το δίκτυό σας από μελλοντικές απειλές.