Ρύθμιση, τοποθέτηση και Προστασία του ασύρματου δικτύου σας

Αν οι υπολογιστές που ήδη έχετε ή σκοπεύετε να αγοράσετε, θέλετε να έχουν κοινή χρήση της σύνδεσής σας στο Internet, του εκτυπωτή σας και των αρχείων σας με όλους τους υπολογιστές στην οικία σας ή το γραφείο σας, αναλαμβάνουμε να έρθουμε στο χώρο σας και να δημιουργήσουμε το νέο σας δίκτυο ή να διατηρήσουμε το υπάρχον στο καλύτερο επίπεδο απόδοσης, πραγματοποιώντας τους απαραιτήτους ελέγχους. Ρύθμιση, τοποθέτηση και Προστασία του ασύρματου δικτύου σας.

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες των συσκευών σας, όπως PlayStation 3, Τηλεοράσεις, Blue Ray Player και όσες συσκευές έχουν δυνατότητα σύνδεσης και δημιουργήστε ένα ασύρματο δίκτυο στο χώρο σας. Εμείς θα το εγκαταστήσουμε και θα το ρυθμίσουμε, ώστε να μπορούν να συνδεθούν σε αυτό όλοι οι υπολογιστές και όσες συσκευές έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης.

Θα ενεργοποιήσουμε την κρυπτογράφηση του ασύρματου δικτύου στο router σας, ώστε να το κάνουμε ασφαλές, χωρίς φόβο υποκλοπής της σύνδεσης και παραβίασής του.

Εγκατάσταση ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου

Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια της μελέτης και υλοποίησης ενός δικτύου υπολογιστών με στόχο τη σωστή εγκατάσταση και την μελλοντική επέκτασή του.

Προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

· Καταγραφή και μελέτη του χώρου εγκατάστασης
· Ολοκληρωμένη μελέτη δικτύωσης και εγκατάστασης
· Εγκατάσταση καλωδιώσεων, racks, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
· Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων H/Y
· Εγκατάσταση Intranets, VPNs, Firewall, Mailserver, Webserver, Virtualization
· Εγκατάσταση και παραμετροποίηση server και λοιπών συσκευών
· Πιστοποίηση εγκατάστασης και καλής λειτουργίας με όργανα τελευταίας τεχνολογίας
· Πλήρης υποστήριξη βάσει συμβολαίου συντήρησης

Εγκατάσταση Δικτύων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να στήσει το τοπικό σας δίκτυο και να τελειοποιήσει την υποδομή σας παρέχοντάς σας τον κατάλληλο εξοπλισμό για μια αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων και φωνής. Μερικές από τις εργασίες υποδομών δικτύου που αναλαμβάνουμε:

· Μελέτη / εγκατάσταση τοπικού δικτύου φωνής και δεδομένων
· Χαρτογράφηση δικτύου και πριζών
· Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού
· Κατασκευή καναλιών και εντοιχισμός τους
· Κατασκευή καλωδίων και πριζών δικτύου
· Καλωδίωση δικτύου υπολογιστών
· Καλωδίωση τηλεφωνικού δικτύου
· Καλωδίωση Server διακομιστή
· Εγκατάσταση κατανεμητή Patch Panel
· Εγκατάσταση Rack
· Έλεγχος συνδεσιμότητας δικτύου
· Πιστοποίηση συνδέσεων δικτύου

Συντήρηση Δικτύων

Παρέχουμε την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη, για κάθε μικρό η μεγάλο πρόβλημα του δικτύου σας, είτε πρόκειται για δίκτυο που στήθηκε από εμάς είτε για κάποιο που προϋπήρχε. Επίσης φροντίζουμε να μεγαλώσει το δίκτυό σας όταν μεγαλώνουν και οι ανάγκες σας, προτείνοντας και υλοποιώντας την επέκτασή του με τον ταχύτερο τρόπο:

· Συντήρηση τοπικού ή απομακρυσμένου δικτύου.
· Επέκταση τοπικού ή απομακρυσμένου δικτύου.
· Συντήρηση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου.
· Επέκταση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου.
· Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού (router, firewall, switch).
· Άμεση τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή Internet.
· Άμεση τεχνική υποστήριξη με επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας.