Το πρόγραμμα απομακρυσμένης υποστήριξης δεν εγκαθιστά τίποτα μόνιμο στον υπολογιστή σας. Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν εκτελέσετε το πρόγραμμα, δεν υπάρχει τρόπος να συνδεθεί κανείς στον υπολογιστή σας. Ακόμα και αν εκτελέσετε το πρόγραμμα, όμως, ο τεχνικός δεν μπορεί να συνδεθεί χωρίς να του αποκαλύψετε τον τυχαίο κωδικό υποστήριξης (τον οποίο δημιουργεί το πρόγραμμα κάθε φορά που εκτελείται και αλλάζει σε κάθε νέα σύνδεση). Καθʼ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης οι κινήσεις του τεχνικού αποτυπώνονται στην οθόνη σας και έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθείτε την όλη διαδικασία και να τερματίσετε τη σύνδεση με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η σύνδεση στον υπολογιστή σας είναι 100% ασφαλής και υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256bit, όπως αυτή που χρησιμοποιούν οι τράπεζες.

Στο τέλος της διαδικασίας της απομακρυσμένης υποστήριξης το λογισμικό μας διαγράφεται αυτόματα από τον υπολογιστή σας και δεν μπορούμε πλέον να έχουμε πρόσβαση.