Μερικά από τα προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με την απομακρυσμένη σύνδεση είναι:

 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης του υπολογιστή

 • Αφαίρεση ιού στον υπολογιστή σας (Virus, Spyware, Trojan)<br>

 • Εγκατάσταση προγράμματος προστασίας κατά των απειλών (Antivirus)

 • Αφαίρεση αναδυόμενων παραθύρων (Pop-ups)

 • Εγκατάσταση προγραμμάτων

 • Ρύθμιση της ασφάλειας του ασύρματου δικτύου (Wireless Security)

 • Εγκατάσταση λογαριασμού E-mail (π.χ. Outlook)

 • Εγκατάσταση περιφερειακών, όπως Printers, Scanners, Mp3 Players

 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Backup)

 • Προβλήματα τυχαίων σφαλμάτων κατά τη λειτουργία

 • Αργοπορία του υπολογιστή λόγω έλλειψης συντήρησης

 • Ανάκτηση Κωδικών Ασφαλείας

 • Ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων σε οικιακά ή επιχειρησιακά δίκτυα