Πλέον, η τεχνολογία και το internet μας επιτρέπουν να διορθώσουμε πολλά προβλήματα του υπολογιστή σας, χωρίς καν να επισκεφτούμε το χώρο σας. Ειδικότερα, παρέχουμε τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στα προβλήματά σας, καθώς και μια βάση γνώσεων με την καταγραφή θεμάτων που έχουν προκύψει στο παρελθόν και τη βέλτιστη λύση τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την επίλυση του προβλήματος μέσα σε λίγα λεπτά.

Μέσω της σύνδεσης internet, την οποία και πρέπει να διαθέτετε, μπορούμε να σας προσφέρουμε τεχνική βοήθεια χωρίς να έρθουμε στο χώρο σας. Αυτό γίνεται μέσω ενός ειδικού προγράμματος απομακρυσμένης βοήθειας (μπορούμε, δηλαδή, να χειριστούμε τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή από απόσταση).